010203040506070809101112

 

Evropský výzkum

 

MENU

Christelle DORGET

VÝZKUM

 Výzkum není jenom potřebný, je rozhodně nezbytný. Umožni plnit řádu rozmanitých úkolů, jak boj s klimatickými změnami,  rozvoj alternativních zdrojů energie jiných než ropa, boj s nádorovými nemocemi a AIDS, zajištění výživy obyvatelstva po celém světě... Výzkum bude tím účinnější, čím lepší bude spolupráce mezi badateli a výzkumnými ústavy. Evropa však neposkytuje dost finančních prostředků pro zajištění výzkumu oproti svým největším soupeřům, jak Spojené státy, Japonsko a brzo také Čína.

Dodatečné informace

 V posledních letech by pozorován pokles soukromých investicí do výzkumu, tak je třeba doplnit tento nedostatek pomocí financování z veřejných zdrojů. V tomto výhledu Evropské společenství hraje klíčovou roli tak při poskytování pomoci výzkumným pracovníkům, jak i při sloučení jejích snah. Tímto způsobem se bude výzkum kumuloval, a jeho výsledky budou významnější, rychlejší a šíře použité (využití výsledku výzkumu v průmyslu, životním prostředí, zdravotnictví...) 

Evropská unie schválila program podporující výzkum (7. Rámcový program pro vědu a technologický výzkum pro období 2007-2013), jenž je zaměřen na všechny oblasti vědy:

  • společný výzkum mezi početnými výzkumnými středisky;
     

  • stanovení Evropské rady pro výzkum, která podporuje vědecký výzkum;
     

  • financování stipendii pro badatele evropské a mimoevropské, kteří pracují v Evropě;
     

  • vývoj vědecké infrastruktury, budování potenciálu pro MSF, popularizace vědy pro veřejnost. 

 Dodatečné informace

Evropský výzkum

Jsou některé oblastí výzkumu prioritní ?

Prioritní záležitost: výzkum v oblasti energie a jeho výsledky

Jaké je stanovisko Evropské unie k otázce nukleárního výzkumu?

Podpora výzkumných pracovníků