010203040506070809101112

 

Je bezpečnost potravin zajištěná na evropské úrovni nebo na úrovni jednotlivých členských států ?

MENU

BEZPEČNOST POTRAVIN

Christelle DORGET

Je bezpečnost potravin zajištěná na evropské úrovni nebo na úrovni jednotlivých členských států ?

Jak je zajištěná kontrola dodržování norem a jakým způsobem se pokutuje ?

Jak může spotřebitel zjistit kvalitu výrobků ?

Jaka je role Evropské unie v ochraně a zlepšení zdravotního stavu Evropanů ?

Existují účinné metody boje s nemocemi jako: obezita, závislost na nikotinu, drogách ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bezpečnost potravin je zaručena přede vším zákonodárstvím členských států. Evropa má na tom však svůj podíl – ukládá povinnosti a stanoví zákony, které zahrnují všechny etapy výroby, konzumace a distribuce potravin. Je to integrovaný přístup k «hospodářství u stolu», který zahrnuje všechny osoby a instituce «potravinářského řetězce», to znamená: zemědělců, výrobců potravin, výrobců krmiva pro zvířata, dovozců, distributorů, restauračních podniků...

Dodatečné informace

 Europa zavedla řádu pravidel, kterých cílem je zajištění optimální bezpečnosti:

  • Zásada předběžné opatrnosti, stanovena v nařízení: «v určitých specifických případech, kdy jsou život nebo zdraví vystaveny riziku, avšak z vědeckého hlediska přetrvává nejistota, stanoví zásada prevence mechanismus pro stanovení opatření v rámci managementu rizika a dalších opatření pro zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené Společenstvím(...)»
     

  • Zásada ochrany zájmů spotřebitele před podvody nebo úmyslným uvedením v omyl.
     

  • Zásada transparentnosti přes konzultace a informování veřejností.  

Dodatečné informace