010203040506070809101112

 

Co dělá Evropská komise ?

 

MENU

 

Christelle DORGET

INSTITUCE A ROZHODOVACÍ PROCES

 

 

 

 

 

 

   Její role – co dělá:

Evropská komise je více či méně rovnocenná vládě (výkonné moci) v samostatném státě. Její role je:

  •  Předkládat návrhy evropských "zákonů", které jsou postoupeny k projednání a schválení Evropskému parlamentu a Radě EU; 

  •  řídit a provádět politiky EU a plnit rozpočet;

  •  vymáhat zákony EU (společně se Soudním dvorem);

  • reprezentovat Unii na mezinárodní scéně.

Dodatečné informace

 

 Její statut - to co je

Členové Evropské komise (nezávisle na úřednících, kteří pracují pro tuto instituci) jsou nazýváni «komisaři».  Komisaři společně tvoří kolegium, to znamená, že rozhodují společným souhlasem a ne většinovou volbou.

Každý komisař je navržen svým státem. Jedná se o politické špičky, většinou za sebou mají již letitou zkušenost s výkonnou mocí ve své zemi.

Složení komise je obnovováno každých pět let, postupuje se podle procedury definované v zakládajících smlouvách její trvání se odvíjí od mandátu evropských poslanců.

Komise je orgán nezávislý na národních vládách, jinak řečeno, jejím posláním není reprezentovat zájmy členských států, to je rolí Rady Evropské unie. Ale naopak, zastupuje a hájí zájmy Unie, tudíž komisaři nesmí  ani přijímat ani dostávat doporučení či příkazy od svých „domácích“ států.

 

Co dělá Evropská komise ?

Je Evropský parlament rovnocenný národnímu parlamentu  státu ?

Co je to Rada Evropské unie ? a Evropská rada?

Existují kontroly nebo justice na evropské úrovni ?

Jak se tvoří evropské zákony?