010203040506070809101112

 

Co znamená být evropským občanem ?

 

MENU

 

Christelle DORGET

EVROPSKÉ OBČANSTVÍ

Být evropským občanem znamená mít občanství Evropské unie. 

Stejně tak jako státní občanství, tak i evropské občanství zajišťuje určitá práva, tyto práva jsou součástí smlouvy

  • Volný pohyb osob po celém území všech členských států Evropské unie;

  • Právo volit a kandidovat do voleb Evropského parlamentu a do městského zastupitelstva ve státě, ve kterém žijeme, i když nemáme jeho státní příslušnost

  • V případě potřeby uplatnit diplomatickou a konzulární ochranu poskytovanou jiným členským státem EU v třetích zemích (země, které nejsou součástí EU)

  • Uplatňovat petiční právo a odvolat se k Evropskému ombudsmanovi

Evropské občanství bylo ustanoveno v roce 1992 smlouvou o Evropské unii. Soubor práv, na který se zaměřuje si klade za cíl sblížení národů a občanů Evropy a posílení pocitu příslušnosti k společné evropské identitě.

Jak se stát evropským občanem?

Evropské občanství je podmíněno občanstvím v členském státě EU. To znamená, že státní příslušník Německa, České republiky, Polska, Francie a Rumunska získává automaticky občanství Evropské unie a sním spojená práva a povinnosti. Pro získání evropského občanství se tedy nemusí podnikat žádné zvláštní kroky. Jedná se o další občanství k občanství státnímu, které však nenahrazuje. Jinak řečeno, evropské občanství neruší občanství státní.

POZOR Udělení národnosti jedinci není v kompetenci EU, ale jde o záležitost jednotlivých států, které mají svá vlastní kritéria.

Jak se stát aktivním evropským občanem?

Evropská komise pořádá četné programy a aktivity, které  podporují přibližování evropského občanství, a mají za cíl posílit vědomí evropské identity svých občanů.
 

Program «Evropa pro občany» zve zároveň samotné občany, představitele občanské společnosti (zejména svazy), státní představitele, politiky, učitele a vědce…. k organizování různých setkání, výměn, vyjádření, debat a fór,….týkajících se Evropy.

Obecnějším způsobem a tak, aby se evropské občanství stalo více realitou, chce Evropská komise posílit rozměr «občanství» v

Programech Evropského společenství, vztahujících se k mládeži, kultuře, audiovizuální komunikaci a k občanské účasti.

 

Co znamená být evropským občanem ?

Svoboda pohybu po celém území EU

Možnost volit v jiných zemích?

Diplomatická ochrana všude ve světě ?

Jaká jsou práva evropského občana ?