010203040506070809101112

 

Jsem evropským občanem, mohu svobodně pracovat v jiné zemi EU ?

MENU

Christelle DORGET

PRACOVAT V EVROPĚ


 

 Pokud jste občanem  členské země EU, máte právo pracovat a žít, tedy bydlet, v jakékoli z těchto zemí

Dodatečné informace

Volný pohyb pracovních sil je ostatně jednou z priorit politických představitelů v Evropě od roku 2000. Hlavy států a vlád se tehdy zasadili o to, aby byla Unie založena na poznatcích, které budou ve světě nejlépe konkurenceschopné od tohoto data do roku 2010

 

 Proč je výhodné mít zkušenost s prací v zahraničí ?

Stzejně jako studium v cizí zemi i práce v Evropské unii je často obohacující zkušeností z mnoha důvodů :

  • odlišné prostředí a kultura

  • vhodná příležitost pracovat a dostat se do kontaktů s lidmi z odlišných oblastí a možnost porovnávat své zkušenosti

  • vytvoření nových osobních kontaktů

  • poznávání jiné kultury a osvojování si a používání cizího jazyka

Zaměstnavatelé obecně vyhledávají a upřednostňují osoby, které mají zkušenost s prací v jiné zemi nebo které tam ansolvovali část svých studíí či stáže. Tyto zkušenosti by měly bát jasně prezentovány v CV, můžete přitom použít model evropského CV

Shrnutí : zaměstnání = soutěž

 Můžete hledat práci, pracovat jako zaměstnanec nebo samostatně (ne v zaměstnaneckém poměru) nebo poskytovat služby aniž byste v dané zemi trvale bydleli.

Při hledání zaměstnání je s vámi zacházeno stejně jako s občany státu, ve kterém máte zájem pracovat. Máte zde stejná práva a povinnosti. Ani větší ani menší.Nemusíte tedy splňovat žádné předběžné podmínky a můžete se ucházet o všechna nabízená zaměstnání té či oné země EU v soukromém i veřejném sektoru, kromě těch, která spadají do státní suverenity.

Můžete tedy hledat a zastávat místo v soukromém sektoru, ve veřejném sektoru v oblasti průmyslu a obchodu (plynárenské služby, dodávky elektřiny, doprava...). v oblasti zdravotních služeb a školství.

Omezení : Některé posty nemohou zastávat cizí státní příslušníci, protože se dotýkají výkonu státní suverenity. Tyto činnosti jsou zaměřeny na ochranu veřejných zájmů státu, a proto je jejich výkon vyhrazen jen občanům daného státu. Jedná se o zaměstnání u policie, pořádkových dlužeb, armády, justice, diplomatických služeb.

Dodatečné informace

 

Jsem evropským občanem, mohu svobodně pracovat v jiné zemi EU ?

Jsem čerstvý absolvent a nenašel jsem zaměstnání ve své zemi, mohu jet do jiné země EU hledat práci. Jinak řečeno, přijímají země UE i mladé lidi bez práce ?

Pokud se rozhodnu žít a pracovat v jiné členské zemi, musím žádat o nějaké povolení a učinit nějaké administrativní kroky nebo je to zcela bez omezení ?

Jestliže budu pracovat několik let v jiné členské zemi, mám stejná práva na zdravotní péči a sociální zabezpečení jako ve své původní zemi ?

Ať už jsem ve své zemi pracoval či nikoli, kde a jak mám povinnost paltit daně, když pracuji v jiné členské zemi ? Jsou léta odpracovaná v jiné zemi započítávána do systému důchodového zajištění ?