010203040506070809101112

 

Zapojuje se Evropa do snižování nerovnosti mezi regiony jednotlivých států ?

MENU

 

Christelle DORGET

VNĚJŠÍ SOLIDARITA  
 

 

  Kromě zajištění míru na kontinentu je dalším hlavním  úkolem Evropské unie územní rozvoj, aby se dosáhlo snížení nepoměru v bohatství mezi regiony, ale také rozdíl v životní úrovni obyvatel. Unie tedy aplikuje aktivní politiku rozvoje regionů, která je politikou solidarity mezi územími a mezi lidmi. EU do této oblasti věnuje značné finanční prostředky. Na regionální rozvoj je ve Společenství vyčleněna třetina rozpočtu.

Potřeba solidarity mezi zeměmi EU a regiony se ještě zvýšila po nedávném přistoupení 12 zemí. Většinou se jedná o země, jejichž životní úroveň a rozvoj zatím neodpovídají úrovni původních 15 států..

Regionální politika je konkrétně zaměřena jak  na zemědělské oblasti a jejich ekonomickou rekvalifikaci, tak na města (předměstí, citlivé městské zóny). Představuje různý způsob podpory: pomoc rozvoje velkých infrastruktur  (dálnice, mosty, železniční tratě, sanace vod), pomoc při zakládání podniků, ekonomické a kulturní oživení městských částí, ve kterých dochází ke značnému úbytku populace. 

Regionální politika není pouze politikou vyrovnání nebo přerozdělení bohatství nejrozvinutějších regionů do regionů chudých, ale jejím cílem je vytvořit bohatství, ve smyslu vytvoření pracovních pozic, které bude zárukou místního a sociálního  rozvoje.

 

Zapojuje se Evropa do snižování nerovnosti mezi regiony jednotlivých států ?

Jakým způsobem se v Evropě vybírají oblasti, do kterých se bude směřovat pomoc ?

Soustřeďuje se regionální politika na nové členské státy ?

Může Evropa pomoci při hledání zaměstnání ?

Jaký je dopad jiných evropských politik na regionální politiku ?