010203040506070809101112

 

Má Evropská unie zájem o ochranu přírodního prostředí ?

MENU

 

Christelle DORGET

PROSTŘEDÍ A ROVNOVÁŽNÝ ROZVOJ

Po dlouhou dobu byla Evropská unie kritizována za nedostačující snahu o ochranu prostředí, oproti významným investicím do hospodářství a růstu w Evropě. Do 80. let Společenství nemělo příliš velkých možností. Až po změnách smluv z roku 1987 byly mu předané skutečné kompetence v oblasti přírodního prostředí.

Tímto se prostředí stalo politikou Společenství a rovnovážný rozvoj jednou z misí Evropské unie.

Prostředí je jednou z transversálních politik na evropské úrovni, protože musí být brána v potaz při zavedení jiných politik Společenství.

Program akcí Společenství, tykajících se prostředí, stanoví čtyři priority pro činnosti plánovány do roku 2012:

  • klimatické změny;

  • příroda a biologická rozmanitost;

  • prostředí, zdraví a kvalita života;

  • přírodní zásoby a odpad.

Dodatečné informace

Má Evropská unie zájem o ochranu přírodního prostředí ?

Jak je zajištěn rovnovážný rozvoj ?

Účast Evropy w oblasti klimatických změn

Existuje evropská politika v oblasti řízení odpadů ?

Evropa a rozvíjející se země