010203040506070809101112

 

Badania na poziomie europejskim

MENU

 

Christelle DORGET

BADANIA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

 

  Badania nie tylko są potrzebne, ale wręcz konieczne. Pozwalają na podjęcie rozmaitych wyzwań, takich jak walka ze zmianami klimatycznymi, poszukiwanie alternatywnych źródeł energii innych niż ropa, walka z chorobami nowotworowymi i AIDS, zapewnianie żywności ludziom na całym świecie... Badania będą tym skuteczniejsze, im lepsza będzie współpraca między naukowcami i laboratoriami naukowymi. Europa nie przeznacza jednak wystarczających środków na finansowanie badań, w porównaniu z jej największymi rywalami gospodarczymi, jakimi są Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia a wkrótce również Chiny.

Dodatkowe informacje

  W ostatnich latach, zauważa się spadek prywatnych inwestycji w badania, należy więc uzupełniać ten deficyt za pomocą publicznych źródeł finansowania. W tej perspektywie, Wspólnota Europejska odgrywa kluczową rolę, zarówno w niesieniu pomocy naukowcom, jak również w łączeniu ich wysiłków. W ten sposób, badania naukowe będą się kumulowały, a rezultaty staną się bardziej znaczące, szybsze i szerzej stosowane (zastosowanie wyników badań w przemyśle, środowisku, ochronie zdrowia...)

  Wspólnota Europejska opracowała program na rzecz badań (7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego na okres 2007-2013), który uwzględnia wszystkie obszary nauki : 

  •       wspólne badania naukowe pomiędzy licznymi laboratoriami krajów członkowskich;

  •       ustanowienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspierającej badania naukowe;

  •       finansowanie stypendiów dla naukowców europejskich i z krajów trzecich, którzy pracują w Europie;

  •        rozwój infrastruktury badawczej, budowanie potencjału MŚP, oraz promowanie nauki w społeczeństwie.

Budżet obecnego programu jest wyższy o 40% w stosunku do poprzedniego i wynosi ponad 50 miliardów euro.

 Dodatkowe informacje

Czy badania na poziomie europejskim są potrzebne ?

Czy niektóre dziedziny badań są priorytetowe ?

Kwestia priorytetowa: badania w dziedzinie energii i ich rezultaty 

Jakie jest stanowisko Unii Europejskiej w kwestii badań nuklearnych ?

Pomoc i wsparcie naukowców