010203040506070809101112

 

Czy bezpieczeństwo żywności jest zapewniane na poziomie europejskim, czy leży ono w gestii poszczególnych krajów członkowskich ?

MENU

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 

Christelle DORGET

Czy bezpieczeństwo żywności jest zapewniane na poziomie europejskim, czy leży ono w gestii krajów członkowskich ?

W jaki sposób zapewniana jest kontrola przestrzegania norm i w jaki sposób nakładane są kary ?

W jaki sposób konsument może sprawdzić jakość produktów ?

Jaka jest rola Unii Europejskiej w ochronie lub poprawie stanu zdrowia Europejczyków ?

Czy istnieją skuteczne metody walki z chorobami jakimi są: otyłość, uzależnienie od nikotyny, narkotyków ?

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bezpieczeństwo żywności gwarantowane jest przede wszystkim ustawodawstwem krajów członkowskich. Europa ma jednak swój udział w tej kwestii - nakłada obowiązki i określa przepisy obejmujące wszystkie etapy produkcji, konsumpcji i dystrybucji żywności. Jest to zintegrowane podejście «gospodarstwa przy stole», które obejmuje wszystkie osoby i instytucje «łańcucha żywieniowego», to jest : rolników, producentów żywności, producentów żywności dla zwierząt, importerów, dystrybutorów, firm gastronomicznych...

 Europa wprowadziła szereg zasad mających na celu zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa:

  • Zasada ostrożności, która została określona w rozporządzeniu«W szczególnych przypadkach, w których ocena dostępnych informacji wykazuje na możliwość szkodliwości dla zdrowia, a w których zachodzi wątpliwość naukowa, mogą zostać podjęte tymczasowe działania zarządzania ryzykiem, w oczekiwaniu na dodatkowe dane naukowe w celu dokonania bardziej kompletnej oceny ryzyka.(...)»

  • Zasada ochrony interesów konsumenta przed oszustwem lub  wprowadzaniem w błąd.

  • Zasada przejrzystości poprzez konsultacje i informowanie obywateli.

  Dodatkowe informacje