010203040506070809101112
 

 

Czym zajmuje się Komisja Europejska ?

MENU

   

Christelle DORGET

INSTYTUCJE I PROCES DECYZYJNY

 

 

 

 

 

 

Jej rola - czym się zajmuje?

Komisję można porównać do władzy wykonawczej (rządu) danego kraju. Jej zadania to:

  • przygotowuje wnioski dotyczące nowych «aktów prawa» europejskiego, które następnie przedkłada do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie;

  • odpowiada za wprowadzanie w życie decyzji Parlamentu i Rady, to jest podjęcie działań umożliwiających zastosowanie ich na poziomie europejskim i w krajach członkowskich. Komisja zarządza bieżącymi sprawami Unii Europejskiej, wdrażaniem jej polityk, prowadzeniem programów wspólnotowych;

  • wdraża budżet Unii - Komisja realizuje płatności Unii zgodnie z zatwierdzonymi na poszczególne cele środkami;

  • reprezentuje Unię na scenie międzynarodowej.

Dodatkowe informacje

Jej status - czym jest Komisja Europejska?

Członkowie, którzy tworzą Komisję (niezależnie od urzędników pracujących dla tej instytucji) są nazywani «komisarzami». Tworzą oni zespół, co oznacza, że decyzje podejmowane są jednogłośnie a nie na zasadzie głosowania większościowego.

Komisarze są mianowani i wybierani przez każdy kraj członkowski, spośród wybitnych osobistości politycznych.

Skład Komisji jest odnawiany co 5 lat na podstawie procedury określonej w traktatach. Kadencja Komisji odpowiada kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komisja jest organem niezależnym od rządów krajowych, co oznacza, że nie reprezentuje interesów państw; taką rolę pełni Rada Unii Europejskiej. Komisja reprezentuje i broni interesów Unii, a co za tym idzie, komisarze nie mogą przyjmować instrukcji od rządów krajowych.

 

Czym zajmuje się Komisja Europejska ?

Czy Parlament Europejski jest odpowiednikiem Parlamentu krajowego ?

Czym jest Rada Unii Europejskiej ? Rada Europejska ?

Czy istnieje system kontroli, sprawiedliwości, na poziomie europejskim ?

W jaki sposób tworzy się prawodawstwo europejskie ?