010203040506070809101112

 

Jakie są korzyści z częściowego kształcenia za granicą ? Czy jest to wartość dodana dla mojej kariery zawodowej ?

MENU

 

Christelle DORGET

NAUKA - KSZTAŁCIĆ SIĘ W EUROPIE

 


Jest wiele powodów by uczyć się w innym kraju europejskim. Oto osiem z nich : (fragment broszury : Europa jest wasza – Żyć, kształcić się i pracować w wybranym kraju - zrealizowanej przez Komisję Europejską). 

  1. Spotkacie osoby rozmaitych narodowości i zyskacie nowych przyjaciół;

  2. Zwiększycie możliwości zatrudnienia. Poprzez uczestnictwo w kursach lub warsztatach organizowanych w innym kraju, wzbogacicie swoje CV. Doświadczenie z pobytu za granicą, może okazać się cennym atutem w oczach potencjalnego pracodawcy.

  3. Poszerzycie swoje horyzonty. Poznając inną kulturę, będziecie mieli nowe spojrzenie na wiele rzeczy i zwiększycie swoje zdolności adaptacyjne.

  4. Staniecie się bardziej pewni siebie. Konieczność radzenia sobie w obcym kraju, da wam więcej pewności i wiary w siebie.

  5. Pogłębicie praktyczną znajomość innego języka europejskiego. Uczestnictwo w kursach lub warsztatach za granicą sprawi, że wasze umiejętności porozumiewania się w obcym języku poprawią się w znaczący sposób. Jeśli nie posiadacie kompetencji językowych, to idealna okazja by poznać inny język europejski i posługiwać się nim na zadawalającym poziomie.

  6. Poznacie inne kultury, systemy edukacji, systemy kształcenia. Pogłębiona wiedza na temat innych kultur, rozwinie wasze umiejętności interpersonalne i ułatwi pracę bądź naukę z osobami z różnych środowisk.

  7. Dzięki programom UE - nauce za granicą (przepisanie zaliczonych zajęć) – zaoszczędzicie czas.

Bez względu na wiek, możecie uczyć się czegokolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek, we wszystkich krajach uczestniczących w programie Socrates i być pewni uznania waszych kwalifikacjach we wszystkich krajach członkowskich.

 

Jakie są korzyści z częściowego kształcenia za granicą ? Czy jest to wartość dodana dla mojej kariery zawodowej ?

Czy mogę bez przeszkód kształcić się lub szkolić w innym kraju Unii Europejskiej ? Gdzie znaleźć praktyczne informacje dotyczące mobilności : zakwaterowanie, koszty życia ?

Co oferuje Europa osobom uczącym się ?

Czy moje kwalifikacje będą uznawane w innym państwie 
Unii ? Jak udokumentować moje kształcenie i doświadczenie zawodowe za granicą ?

Jak odbyć staż w innym kraju Unii Europejskiej ?