010203040506070809101112

 

Co oznacza: być obywatelem europejskim ?

MENU

 

Christelle DORGET

OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ

 

Być obywatelem europejskim oznacza : posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej. Podobnie jak obywatelstwo danego państwa, obywatelstwo europejskie wiąże się z przyznaniem jego posiadaczom licznych praw. Są one zawarte traktacie:

  • swobodny przepływ osób na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej;

  • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, oraz w wyborach do rady miasta, nawet jeśli kraj pobytu, nie jestem krajem pochodzenia;

  • możliwość skorzystania, jeśli zajdzie taka potrzeba, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej przez państwo członkowskie Unii, w krajach trzecich;

  • roszczenia, apelacje i inne prawa.

Obywatelstwo europejskie zostało ustanowione w 1992 roku, na mocy Traktatu o Unii Europejskiej. Zbiór praw dotyczących obywatelstwa europejskiego, ma na celu zbliżenie narodów i obywateli Europy, oraz wzmocnienie uczucia przynależności do wspólnej tożsamości europejskiej.

Jak stać się obywatelem europejskim ?

Obywatelstwo europejskie jest ściśle związane z posiadaniem obywatelstwa jednego z krajów członkowskich Unii. Tym samym, fakt bycia obywatelem niemieckim, polskim, francuskim czy też rumuńskim, automatycznie nadaje Niemcom, Czechom, Polakom, Francuzom i Rumunom obywatelstwo Unii, jak również prawa i obowiązki z niego wynikające. Obywatelstwo europejskie, nie niesie za sobą żadnych formalności.

Jest to obywatelstwo dodatkowe do obywatelstwa kraju pochodzenia, a nie obywatelstwo zastępcze. Innymi słowy, fakt bycia Europejczykiem, nie odbiera nam obywatelstwa naszego kraju. 

UWAGA Przyznanie obywatelstwa danej osobie nie jest kompetencją Unii Europejskiej. Każdy kraj ma swoje kryteria i warunki przyznawania obywatelstwa.

Jak stać się czynnym uczestnikiem aktywnego obywatelstwa europejskiego ?

Komisja Europejska jest inicjatorem wielu działań i programów mających na celu kształcenie pojęcia obywatelstwa europejskiego, które wzmocni w obywatelach poczucie tożsamości europejskiej.

Program « Europa dla obywateli » zachęca zarówno obywateli, jak i organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (ministerstwa, samorządy ...), nauczycieli i naukowców do organizowania spotkań, wymian, wydarzeń, debat, forów na temat Europy.

Komisja dąży do wzmocnienia samego  pojęcia «obywatelstwa», tak by obywatelstwo europejskie, było odbierane jako pewna rzeczywistość. 

Cel ten jest realizowany za pomocą wspólnotowych programów związanych z młodzieżą, kulturą, mediami i obywatelstwem aktywnym.

 

Co oznacza: być obywatelem europejskim ?

Swobodny przepływ osób dla wszystkich w Europie ?

Prawo do głosowania w innym państwie

Ochrona dyplomatyczna na całym świecie ?

Jakie prawa przysługują obywatelom europejskim ?