010203040506070809101112

 

Czy jako obywatel europejski mogę bez przeszkód pracować w innym kraju Unii ?

MENU

Christelle DORGET

PRACOWAĆ W UNII EUROPEJSKIEJ


 

Jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, masz prawo mieszkać i pracować w którymkolwiek z nich.

Dodatkowe informacje

Od 2000 roku, swobodny przepływ pracowników stanowi priorytet dla europejskich decydentów politycznych. Wówczas, głowy państw i przedstawiciele rządów, podjęli wyzwanie stworzenia do 2010 roku, społeczeństwa opartego na wiedzy, konkurencyjnego w skali światowej.

 

Jakie korzyści wynikają z doświadczenia nabytego podczas pracy za granicą ?

Podobnie jak w przypadku nauki w innym kraju, praca w Unii Europejskiej jest bardzo często doświadczeniem wartościowym i to z wielu powodów:

  • zróżnicowana kultura i środowisko pracy;

  • możliwość pracy lub nawiązania kontaktu z osobami o różnych poglądach i wymiany doświadczeń;

  • nawiązanie nowych kontaktów;

  • odkrycie innej kultury oraz nauka lub praktyka innego języka.

Pracodawcy często przywiązują wagę do faktu, iż dana osoba posiada doświadczenie w pracy za granicą, odbyła tam staż lub uczyła się w innym kraju. Wszystkie te doświadczenia, muszą wyraźnie zostać zaznaczone w CV. W jego przygotowaniu, może pomóc europejski format CV.

 poszukiwanie pracy = współzawodnictwo

 

  Możesz szukać zatrudnienia w postaci pracy na etat, jako przedsiębiorca lub świadczyć usługi na podstawie umowy o dzieło (lub zlecenie).

Poszukując pracy, będziesz traktowany na równi z obywatelami kraju, w którym zamierzasz pracować. Korzystasz z tych samych praw i obowiązków. Co za tym idzie, nie musisz spełniać żadnych dodatkowych warunków i masz prawo ubiegać się o każde stanowisko pracy w Unii Europejskiej, zarówno w firmach prywatnych jak i instytucjach publicznych, z wyjątkiem tych, które zapewniają suwerenność państwa.

Możesz podjąć pracę w sektorze prywatnym, w sektorze publicznym o wymiarze przemysłowo - handlowym (sektor energetyczny, transport etc.), w służbach medycznych i w oświacie.

Ograniczenia : Niektóre stanowiska, związane z suwerennością państwa, są dostępne tylko dla obywateli danego kraju, ponieważ mają one za zadanie ochronę ogólnych interesów państwowych. Dotyczy to głównie pracy w policji, wojsku, wymiarze sprawiedliwości, dyplomacji.

Dodatkowe informacje

 

Czy jako obywatel europejski mogę bez przeszkód pracować w innym kraju Unii ?

Czy jako absolwent, nie mogący znaleźć zatrudnienia w swoim kraju mogę zamieszkać w innym państwie Unii Europejskiej w celu znalezienia pracy? Czy inne kraje członkowskie przyjmują młodych bezrobotnych?

Czy jeśli zdecyduję się zamieszkać i pracować w innym kraju Unii będę potrzebował pozwolenia i załatwienia procedur z tym związanych, czy też jest to całkowicie dobrowolne?

Czy po kilku latach pracy w innym kraju będę mógł korzystać z tych samych praw i świadczeń związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym co w swoim kraju?

Gdzie i w jaki sposób mam opłacać podatki pracując w innym kraju Unii Europejskiej? Czy lata przepracowane poza moim krajem zostaną zaliczone do świadczeń emerytalnych?