010203040506070809101112


Czy Unia Europejska prowadzi politykę zagraniczną ?

MENU

 

Christelle DORGET

SOLIDARNOŚĆ ZEWNĘTRZNA

 

Unia Europejska prowadzi politykę zagraniczną i obronną, jednak jej rola w świecie, jest dużo bardziej znacząca:

  • zapobiega konfliktom: Unia stara się kontrolować czynniki, takie jak: dyskryminacja religijna i kulturowa, ubóstwo, nieskuteczne systemy polityczne czy przemyt broni, które mogłyby stać się źródłem konfliktów. Zwraca również uwagę na inne zagrożenia jakimi są narkotyki, przemyt osób, degradacja środowiska naturalnego. Unia kładzie nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa;

Dodatkowe informacje

  • zapewnia rozwój i utrzymuje stosunki z krajami trzecimi, to jest: regionem Karaibów i Pacyfiku, krajami Afryki Południowej, krajami zamorskimi, Ameryką Łacińską, krajami partnerskimi morza Śródziemnego, krajami Europy Wschodniej i Azji Środkowej, zachodnimi Bałkanami;

  • prowadzi handel zewnętrzny Unii reprezentując wszystkie swoje kraje członkowskie w negocjacjach ze Światową Organizacją Handlu;

Dodatkowe informacje

  • wspomaga promowanie praw człowieka poza granicami Unii, prowadząc politykę zniesienia kary śmierci, walcząc ze stosowaniem tortur i nieludzkiego oraz poniżającego traktowania. Unia Europejska pełni dużą rolę na arenie międzynarodowej w walce z wszelkiego rodzaju dyskryminacją i stara się by nie dochodziło do wojen i ludobójstwa.

Dodatkowe informacje

  • Unia Europejska niesie pomoc humanitarną ofiarom konfliktów i katastrof naturalnych, w postaci żywności, wody, opieki medycznej. Niesienie pomocy, jest w pewnym sensie jej obowiązkiem moralnym, którego głównym wyzwaniem jest natychmiastowa mobilizacja zasobów ludzkich i materialnych.

 

Dodatkowa lektura

 

Czy Unia Europejska prowadzi politykę zagraniczną ?

Czy Unia Europejska posiada rzeczywistą zdolność obronną ?

Jakie są priorytety geograficzne UE ?

Jaka jest polityka UE w zakresie handlu zagranicznego ?

Jaka jest rola UE w niesieniu pomocy humanitarnej ?