010203040506070809101112

 

Jaki jest stopień ingerencji Unii w kwestie bezpieczeństwa i sprawiedliwości?

MENU

 

Christelle DORGET

SPRAWIEDLIWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

 

Współpraca krajów członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, została rozpoczęta w 1992 roku, wraz z przyjęciem Traktatu z Maastricht. Ewentualna wcześniejsza współpraca, odbywała się poza ramami instytucjonalnymi, na poziomie współpracy międzypaństwowej.

NB W 1957 roku, wraz z podpisaniem Traktatu Rzymskiego, ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, utworzono organ prawny, jakim jest Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE). Jego zadaniem jest rozstrzyganie konfliktów związanych z wdrażaniem prawa wspólnotowego. Nie rozstrzyga on natomiast konfliktów z zakresu prawa karnego bądź cywilnego powstałych w krajach członkowskich. Do dnia dzisiejszego TSWE rozstrzyga tylko i wyłącznie spory związane z wdrażaniem prawa wspólnotowego (stosowanie się do zasad konkurencji, opóźnienia we wprowadzaniu dyrektyw przez kraje członkowskie, niestosowanie się do rozporządzeń wspólnotowych). Oznacza to, że wszelkie naruszenia kodeksu karnego krajów członkowskich, rozstrzygane są przez sądy krajowe.

W Traktacie z Maastricht, kraje członkowskie wyraziły chęć wspólnego zarządzania niektórymi kwestiami leżącymi w gestii Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, jako że zarządzanie indywidualne nie przynosiło zadawalających rozwiązań. Następstwem ustanowienia obywatelstwa europejskiego, oraz wolnego przemieszczania i osiedlania się w Europie, było stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

O które polityki chodzi?

 • uchodźstwa;

 • imigracji;

 • przestępczości zorganizowanej;

 • przemytu narkotyków;

 • współpracy sądowej między sądami krajowymi, zarówno w kwestiach cywilnych jak i karnych;

 • współpracy między krajowymi służbami celnymi i policyjnymi;

 • praw podstawowych;

 • obywatelstwa europejskiego Unii Europejskiej;

 • współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;

 • acquis w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach procesu rozszerzenia;

 • zewnętrznego wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

 

Dodatkowe informacje

 

Jaki jest stopień ingerencji Unii w kwestie bezpieczeństwa i sprawiedliwości ?

Na ile realna jest wizja europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa ? Czy wartość dodana tej polityki na poziomie europejskim jest w jakiś sposób namacalna ?

Dlaczego mieszkańcy strefy Schengen mogą czuć się bardziej wolni ?

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości we własnym kraju i pozostałych krajach członkowskich.

Czy Europa dysponuje wystarczającymi środkami by się  przeciwstawić rosnącej przestępczości ?