010203040506070809101112

 

Czy Unia Europejska interesuje się kwestiami ochrony środowiska ?

MENU

 

Christelle DORGET

ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 

Przez długi czas, Unię Europejską krytykowano za niewystarczające zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska, w stosunku do znacznych inwestycji w gospodarkę i wzrost w Europie. Do lat 80-tych, Wspólnota nie posiadała zbyt dużej władzy w tej dziedzinie. Trzeba było doczekać reform traktatów z 1987 roku, by zostały jej przekazane rzeczywiste kompetencje z zakresu środowiska.

Środowisko stało się więc polityką wspólnotową a zrównoważony rozwój jedną z misji Unii Europejskiej.

Środowisko jest jedną z polityk transwersalnych na poziomie europejskim, ponieważ musi być ona brana pod uwagę przy wdrażaniu innych polityk wspólnotowych.

Program akcji wspólnotowej na rzecz środowiska, określa cztery priorytety w działaniach planowanych do roku 2012:

  • zmiany klimatyczne;
  • przyroda i bioróżnorodność;
  • środowisko, zdrowie i jakość życia;
  • zasoby naturalne i odpady.

 Dodatkowe informacje

 

Czy Unia Europejska interesuje się kwestiami ochrony środowiska ?

W jaki sposób zapewniany jest zrównoważony rozwój ?

Zaangażowanie Europy w kwestie zmian klimatycznych

Czy istnieje polityka europejska w zakresie zarządzania odpadami ?

Europa a kraje rozwijające się