010203040506070809101112

Este garantată securitatea alimentară la nivel european, sau asigurarea acestei supravegheri este de competența Statelor membre ?

MENU

SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

Christelle DORGET

 

 La nivel global, securitatea alimentară este asigurată prin legislația Statelor membre. Dar Europa intervine în acest domeniu printr-o serie de principii generale și de obligații care  acoperă toate etapele, de la producerea la consumarea alimentelor, trecând prin distribuție. Se vorbește despre o abordare integrată de “la fermă la masă”; care-i vizează  pe toți actorii “lanțului alimentar”, adică agricultori, fabricanți de produse alimentare pentru oameni și hrană pentru animale, importatori, distribuitori, rețele de preparare a hranei.

Mai multe informații

 Europa a adoptat un set de principii pentru asigurarea unei securități optime :

  • Principiul precauțiunii a fost definit printr-un regulament: “In unele cazuri particulare sau în cazul evaluării unor informații disponibile se revelează posibilitatea existenței unor efecte nocive asupra sănătății, acolo unde există o incertitudine științifică pot fi adoptate măsuri provizorii de gestionare a riscului necesare pentru a asigura un înalt nivel al protejării sănătății, măsuri alese de Comunitatea europeană, în așteptarea unor noi informații științifice pentru realizarea unei evaluări mai complete a riscului. (...) “
     

  • protecția intereselor consumatorilor pentru a-i apăra împotriva oricărei practici frauduloase sau de inducerea în eroare
     

  • principiul transparenței prin consultarea și informarea cetățenilor

  Mai multe informații

Este garantată securitatea alimentară la nivel european, sau asigurarea acestei supravegheri este de competența Statelor membre ?

Cum sunt asigurate controlul respectării normelor și aplicarea sancțiunilor ?

Cum poate fi sigur consumatorul de calitatea produselor pe care le consumă ?

Care este rolul Uniunii europene în protecția sau ameliorarea stării de sănătate a europenilor ?

Este posibil să lupte cu eficacitate împotriva unor flageluri cum sunt tabagismul, obezitatea sau drogurile ?