010203040506070809101112

 

Ce face Comisia Europeană ?

 

MENU

 

Christelle DORGET

INSTITUȚ IILE ȘI PROCESUL DECIZIONAL

 

 

 

 

 

 

 

   Rolul său – ceea ce face

Comisia este mai mult sau mai puțin echivalentul unui guvern (executiv) într-un stat. Ea are ca rol :

 

  • Să facă propuneri de « legi » europene, care sunt transmise Parlamentului European și Consiliului Uniunii pentru dezbatere și adoptare.

  • Să facă în așa fel încât textele adoptate să fie puse în practică de către Parlamentul European și Consiliu, adică să se ia măsurile necesare pentru ca aceste texte să intre în vigoare la nivel european și în statele membre. Ea este însărcinată cu gestiunea zilnică a programelor comunitare.

  • Să elaboreze bugetul Uniunii ; ea este acea care realizează cheltuielile Uniunii în funcție de creditele votate.

  • Să reprezinte Uniunea pe scena internațională.

Mai multe informații

 

  Statutul său – ceea ce este ea

Membrii care o compun (independent de funcționarii care lucrează pentru această instituție) sunt numiți « comisari ». Ei formează împreună un colegiu, ceea ce înseamnă că ei decid de comun acord și nu pe bază de  vot majoritar.

Acești comisari sunt numiți de către fiecare stat membru, dintre personalitățile politice de prim rang și care au, în general, o lungă experiență de conducere în țara lor.

Componența Comisiei este reînnoită la fiecare 5 ani urmând procedura stabilită prin tratate; durata sa a fost aliniată celei a mandatului deputaților europeni.

Comisia este un organ independent de guvernele naționale, adică ea nu are vocația de a reprezenta interesele Statelor membre ; acest rol revine Consiliului Uniunii. Dimpotrivă, ea reprezintă și apără interesele Uniunii și, în consecință, comisarii nu pot nici să primească, nici să accepte recomandări sau sfaturi din partea țărilor lor de origine.

 

Ce face Comisia Europeană ?

Este Parlamentul European echivalent cu parlamentul unui stat ?

Ce este Consiliul Uniunii ? dar Consiliul European ?

Există controale sau o justiție la nivel european ?

Cum sunt elaborate legile europene ?