010203040506070809101112

 

Ce înseamnă să fii cetățean european ?

 

MENU

 

Christelle DORGET

CETĂȚENIA UNIUNII EUROPENE

A fi cetățean european înseamnă a avea cetățenia Uniunii Europene. Ca și cetățenia nui stat, cetățenia europeană conferă un anumit număr de drepturi deținătorilor ei ; aceste drepturi sunt enumerate în tratatul însuși:

 • libera circulație a persoanelor pe teritoriul tuturor statelor care fac parte din Uniunea Europeană ;
   

 • dreptul de a vota și de a candida la alegerile Parlamentului European și la alegerile municipale în statul de rezidență atunci când acesta nu este cel al naționalității ;
   

 • a putea beneficia, în caz de nevoie, de o protecție diplomatică și consulară din partea unui alt stat membru al Uniunii în state terțe ;
   

 • a exercita dreptul la petiție și a apela la mediatorul european.
   

Cetățenia europeană a fost instituită în 1992 prin Tratatul Uniunii Europene.

Ansamblul drepturilor pe care ea îl vizează are ca obiectiv apropierea dintre popoarele și cetățenii Europei și întărirea unui sentiment de apartenență la o identitate europeană comună.

Cum devii cetățean european ?

Cetățenia europeană este direct legată de deținerea unei naționalități a unui stat al Uniunii. Astfel, faptul de a fi cetățean german, ceh, polonez, francez sau român conferă în mod automat germanilor, cehilor, polonezilor, francezilor sau românilor cetățenia Uniunii și drepturile și îndatoririle care îi sunt anexate. Prin urmare, nu trebuie efectuat niciun demers deosebit pentru a fi cetățean european.

Este, deci,  o cetățenie de suprapoziționare la cetățenia națională și nu o cetățenie de substituire. În alți termeni, faptul de a fi european nu elimină cetățenia unui stat.

ATENȚIE Conferirea naționalității unui individ nu este de competența Uniunii europene, ci numai  a statelor, care au propriile lor criterii și condiții de atribuire.

Cum să fii  actor al cetățeniei europene ?

Comisia europeană inițiază numeroase acțiuni și programe care tind să dezvolte abordarea civică europeană pentru a întări sentimentul de identitate europeană al cetățenilor săi.

Programul «Europa pentru cetățenii săi» îi invită chiar pe cetățeni, pe actorii societății civile (în special ONG-urile), pe actorii și pe responsabilii politici naționali, pe cadrele didactice și pe cercetători, ... să organizeze întâlniri, manifestări, dezbateri, forumuri, ... despre Europa.

La un mod mai general și pentru ca cetățenia europeană să fie cât mai mult o realitate, Comisia dorește să întărească dimensiunea « cetățenie » în programele comunitare cu privire la tineret, la cultură, la audiovizual și la participarea civică.

 

Ce înseamnă să fii cetățean european ?

O libertate de a te deplasa în toată Europa?

O libertate de a vota în celelalte state?

O protecție diplomatică peste tot în lume?

Ce drepturi are un cetățean european?