010203040506070809101112

 

Este interesată Uniunea Europeană de problemele de mediu ?

MENU

 

Christelle DORGET

MEDIUL ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Uniunea Europeană a fost criticată pentru că nu a ținut cont, în măsură suficientă, de aspectele legate de mediu în comparație cu  investițiile sale majore în domeniul economiei și a creșterii acesteia în Europa. Dar până în anii ’80, Comunitatea nu a avut prea multă putere de acțiune în acest domeniu. A trebuit să aștepte reformarea tratatelor din 1987 pentru a dobândi o reală competență în problemele de mediu.

Mediul a devenit, deci, o politică comunitară și dezvoltarea durabilă face parte din misiunile Uniunii.

Mediul este, de altfel, una din politicile transversale la nivel european pentru că de el trebuie să se țină cont la implementarea celorlalte politici comunitare.

Programul comunitar de acțiune pentru mediu definește patru mari linii prioritare de intervenție până-n 2012 :

     ●   schimbările climatice

     ●    natura și biodiversitatea

     ●    mediul, sănătatea și calitatea vieții

     ●    resursele naturale și deșeurile.

 Mai multe informații

Este interesată Uniunea Europeană de problemele de mediu ?

Cum se asigură dezvoltarea durabilă ?

Implicațiile Europei față de riscurile schimbărilor climatice

O politică europeană în materie de deșeuri ?

Europa și țările în curs de dezvoltare